Neska

9 tekstów – auto­rem jest Nes­ka.

By­wają dni kiedy masz ochotę uciec od wszys­tkiego, co dzieje się wewnątrz ciebie, jed­nak przed własną duszą nie da się uciec. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 25 czerwca 2019, 22:03

Człowiek jest naj­bar­dziej in­te­ligen­tny ze wszys­tkich zwierząt, ale jest na ty­le głupi by ut­rudniać życie sa­memu sobie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 25 czerwca 2019, 22:00

Nie lu­bimy szuf­la­dek, ale sa­mi je tworzymy. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 25 czerwca 2019, 21:56

Myślisz, że no­wy dzień nie wniesie nic no­wego? Możesz się bar­dzo zdziwić. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 25 czerwca 2019, 21:56

Mówi się, że su­mienie gry­zie, ale głos ser­ca też nie da o so­bie zapomnieć. 

myśl • 25 czerwca 2019, 21:55

Szcze­rość jest trudną sztuką, często bar­dzo bolesną. 

myśl • 25 czerwca 2019, 21:55

Za­nim od­po­wiesz na py­tanie: Czy mogę Ci zaufać? zas­tanów się, czy Ty ufasz sa­memu sobie. 

myśl • 25 czerwca 2019, 21:54

Nie ufa­my tym, których nie zna­my, ale siebie też nie znasz, prawda? 

myśl • 25 czerwca 2019, 21:53

Człowiek pot­ra­fi wiele poświęcić dla iluz­ji szczęścia, a boi się za­wal­czyć o praw­dzi­we szczęście. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 25 czerwca 2019, 21:51
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
M N O
Kalendarz
Aktywność

26 czerwca 2019, 13:25marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Myślisz, że no­wy dzień [...]

26 czerwca 2019, 13:22marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Człowiek jest naj­bar­dziej in­te­ligen­tny [...]

26 czerwca 2019, 13:17marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Bywają dni kiedy masz [...]

25 czerwca 2019, 22:55Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Nie lu­bimy szuf­la­dek, ale [...]

25 czerwca 2019, 22:03Neska do­dał no­wy tek­st Bywają dni kiedy masz [...]

25 czerwca 2019, 22:00Neska do­dał no­wy tek­st Człowiek jest naj­bar­dziej in­te­ligen­tny [...]

25 czerwca 2019, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Nie lu­bimy szuf­la­dek, ale [...]

25 czerwca 2019, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Myślisz, że no­wy dzień [...]

25 czerwca 2019, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Mówi się, że su­mienie [...]

25 czerwca 2019, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Szczerość jest trudną sztuką, [...]